De Beukelaer Makelaardij & Financial Consultants: alles onder één dak

Bij De Beukelaer ben je verzekerd van aandacht  voor jouw pensioen.

Misschien denk je er nog niet aan, omdat het nog heel ver weg lijkt, maar op een gegeven moment is het zover; je gaat gebruikmaken van je welverdiende pensioen. Weet je al waar je dan precies recht op hebt of moet er nog het een en ander geregeld worden om zonder financiële zorgen van je oude dag te kunnen genieten?

Neem voor een gedegen advies op maat contact met ons op! Ook voor goede pensioenregelingen voor je personeel.

Contact
Hypotheken bij De Beukelaer

Voor werkgevers

Persioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor je werknemers. Het is hun inkomen voor later. Daarom wil je als werkgever alles rondom het pensioen voor jouw werknemers goed geregeld hebben. Onze pensioenspecialisten helpen je daar graag bij.

Kredieten bij De Beukelaer

Voor ondernemers

Als ondernemer heb je de vrijheid om zelf voorzieningen te treffen voor jouw inkomen voor nu en later. Je kunt bijvoorbeeld een pensioen opbouwen en risico's, zoals arbeidsongeschiktheid, verzekeren. Wij adviseren je graag bij het maken van de juiste keuzes.

Pensioenen bij De Beukelaer

Voor particulieren

Weet jij wat er gebeurt met het inkomen na je pensioenering of met het inkomen van je partner na je overlijden? Wij helpen jou, de particuliere klant, graag om inzicht te krijgen in jouw financiële situatie, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

De Beukelaer, voor de werkgever

Pensioen is een belangrijke, maar ook een van de kostbare arbeidsvoorwaarden. Het is dus belangrijk dat jouw personeel een pensioenregeling heeft die aan jouw wensen en budget voldoet en die je werknemers, zekerheid en inzicht geeft in hun inkomen voor later. Wij helpen je daar graag bij! 

 

Een goed geregeld pensioen voor de werknemers

Een pensioenregeling zorgt voor inkomen na de pensioendatum, bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. Je bent als werkgever niet verplicht om pensioen te regelen voor je werknemers, tenzij dit verplicht wordt gesteld door een cao of een bedrijfstakpensioenfonds. Pensioenmaterie is complex. Daarnaast verandert de wet- en regelgeving voortdurend, zeker ook de komende jaren. Dat maakt dat pensioen voor veel werkgevers en werknemers niet begrijpelijk is. De Beukelaer is graag jouw partner in de begeleiding en ondersteuning bij dat wat er bij pensioen komt kijken.

Maak van pensioen een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde

Steeds meer werknemers zijn zich bewust van pensioen en hebben belangstelling voor een goede pensioenregeling. Dat betekent dat (potentiële) werknemers ook vaker kijken naar hoe jij als werkgever pensioen hebt geregeld. Uit onderzoek blijkt dat pensioen in de arbeidsvoorwaarden top tien voor werkzoekenden staat. Het is dus heel belangrijk om als werkgever een pensioenregeling te hebben die bij jouw onderneming past, dat je hierover helder en begrijpelijk communiceert en dat de administratie hiervan goed en foutloos gebeurt.

 

Wij starten met een goed gesprek!

Wat wil je absoluut niet en wat juist wel!"

Wij houden de pensioenregeling passend voor je en actueel qua wetgeving

Wij helpen je graag bij het opzetten van een passende pensioenregeling voor je werknemers. In een gezamenlijk gesprek gaan we na welke wensen en doelen voor je bedrijf en personeel belangrijk zijn. Dit vormt voor ons het kader van de op te zetten pensioenregeling. Misschien is er op dit moment al een pensioenregeling. Wanneer de huidige pensioenovereenkomst bijna afloopt, is dat een goed moment om je te laten adviseren over de verlenging. We kijken of de huidige regeling nog passend is (zeker ook met betrekking tot de nieuwe pensioen wetgeving). Zo niet dan stellen we een regeling voor die beter aansluit bij je wensen en doelen. Vervolgens helpen we je bij het afsluiten van een nieuw contract met een verzekeraar. Ook informeren wij de medewerkers over de gewijzigde pensioenregeling.

 

Waarom De Beukelaer?

Onze dienstverlening is in de praktijk onder te verdelen in Advies, Beheer en Communicatie. Op deze drie gebieden kunnen wij je ondersteunen/ontzorgen. Wij geven een passend en deskundig advies, zorgen voor een zorgeloze administratie én belangrijk in deze tijd, zorgen ervoor dat werknemers jouw/hun pensioenregeling waarderen.

Wij starten met het inventariseren van de wensen en financiële randvoorwaarden. Dit vertalen wij naar een heldere pensioenregeling voor de werknemers. Je kunt rekenen op een deskundig advies dat aansluit bij de recente wetgeving. Het is van belang om kritisch te zijn op de kwaliteit van het pensioenadvies dat je krijgt. Een adviestraject van een pensioenregeling waarin fouten worden gemaakt, kan enorme financiële gevolgen voor je hebben. 

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het administratieve beheer van jouw pensioenregeling. Hier komt veel bij kijken. Zo nodig ondersteunen wij je daarbij. Op basis van een beheerovereenkomst zorgen wij ervoor dat de pensioenadministratie op orde is. Dit betekent voor jou gemak én geeft je een zeker gevoel. Want ook hiervoor geldt, dat fouten of nalatigheden - bijvoorbeeld in de aanmeldingen - enorme financiële gevolgen voor jouw bedrijf kunnen hebben.

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als werkgever geef je er ook veel geld aan uit. Daarom is het wenselijk dat je medewerkers goed geïnformeerd zijn over hun pensioenregeling en de voordelen daarvan. Wij kunnen het communicatietraject met de medewerkers verzorgen. 

Naast dat we wij er zijn voor jou als werkgever, bieden wij onze diensten ook aan voor ondernemers (link) en particulieren.

Onze praktisch werkwijze – om van begin tot eind volledig te ontzorgen

Hypotheken bij De Beukelaer

Advies

Wij starten met het inventariseren van jouw wensen en van jouw financiële randvoorwaarden. Dit vertalen we naar een heldere pensioenregeling voor je werknemers. Je kunt vanzelfsprekend rekenen op een deskundig advies dat aansluit bij de recente wetgeving. Belangrijk is dat je pensioenregeling niet alleen nu maar ook in de toekomst betaalbaar is.

Kredieten bij De Beukelaer

Beheer

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het administratieve beheer van je pensioenregeling. hier komt veel bij kijken. De Beukelaer ondersteunt je hier graag bij. Op basis van een beheersovereenkomst zorgen wij er samen met jou voor dat de pensioenadministratie op orde is. Dit betekent  gemak én een zeker gevoel.

Pensioenen bij De Beukelaer

Communicatie

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarom is het wenselijk dat je medewerkers goed geïnformeerd zijn over hun pensioenregeling en de voordelen daarvan. Wij kunnen een communicatietraject voor jouw medewerkers verzorgen. Lees meer over onze complete werkwijze.

De Beukelaer voor jou als ondernemer

Wat gebeurt er met jouw (gezins-)inkomen als jij met pensioen gaat, arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden? De overheid biedt in deze situaties weinig aan voor ondernemers. Je bent daar nagenoeg helemaal zelf verantwoordelijk voor. Daarom is het goed om vroegtijdig bij deze vragen stil te staan en te bepalen welke voorzieningen je nú kunt treffen om in de toekomst verzekerd te zijn van inkomen. Wij helpen je daar graag bij!

 

Pensioen: meer dan alleen een oudedagsvoorziening 

Onder pensioen verstaan we vaak alleen onze oudedagsvoorziening. Maar in de praktijk reikt ons advies veel verder dan alleen jouw oude dag. Wij bespreken in ons advies ook jouw (gezins)inkomen bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Wij bieden totaaloplossingen op het gebied van pensioen, arbeidsongeschiktheid en overlijden.

Jouw inkomen tijdens jouw oude dag

Als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder moet je zelf zorgen voor pensioenopbouw. Het is verstandig om hiervoor vroegtijdig een plan van aanpak op te stellen. Als ondernemer heb je veel vrijheid en speelruimte bij het opbouwen van je pensioen. Dat komt omdat je in principe niet onder de regels van de Pensioenwet valt. Wij kennen de mogelijkheden. Samen met jou beoordelen wij jouw persoonlijke situatie, wensen en eisen. Zo komen we tot een pensioenoplossing op maat die zorgt voor rust, continuïteit en zekerheid voor nu en in de toekomst.

Een eerste stap is het vaststellen van jouw pensioendoel. Dat is niet makkelijk, want het is vaak nog ver weg. Maar we bepalen wel samen met jou een zo goed mogelijke richting. Daarbij nemen we met elkaar verschillende vragen door, zoals:

De belangrijkste: Heb je inzage in jouw inkomen voor later en sluit dit aan bij jouw plannen?
Hoeveel geld is nodig om het leven te kunnen leven dat jij wenst?
Ben je bereid risico te lopen? Wil je bijvoorbeeld de toekomstige verkoop van jouw onderneming betrekken in jouw pensioendoel?
Welke geldmiddelen kun en wil je nú vrijmaken voor de opbouw van jouw pensioen en welke pas in een later stadium?
Samen met jou stellen we een onderbouwd plan op om jouw pensioendoel te realiseren. Een plan dat past bij jou én jouw onderneming!

Jouw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Stel, je was gisteren (volledig) arbeidsongeschikt geraakt. Houd je dan nog voldoende inkomen over om jezelf en je gezin te onderhouden? De financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid kunnen groot zijn. Niet alleen voor jezelf en je gezin, maar ook voor je onderneming. Een financieel tekort vang je op met een arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar er is meer om over na te denken. Zoals hulp bij re-integratie, het regelen van vervangende arbeid en het vastleggen van afspraken met de onderneming en eventuele medevennoten. En bouw je nog wel voldoende pensioen op als je arbeidsongeschikt bent?

 

Inkomen na overlijden

Vaak willen we niet over deze situatie nadenken. Maar het is wel verstandig. Ook de financiële impact van een overlijden is groot. Wij helpen je daarbij. Door stap voor stap de mogelijke gevolgen met je te bespreken.

Vragen waar we dan samen bij stilstaan zijn:

 

 • Kunnen jouw nabestaanden zonder financiële zorgen verder als jij vroegtijdig komt te overlijden?
 • En wat gebeurt er dan met jouw bedrijf?
 • Is je eventuele opvolger er al klaar voor om jouw bedrijf voort te zetten?
 • Of moet het bedrijf verkocht worden, wat de nodige kosten en tijd met zich meebrengt? 
 • Welke kosten komen in de periode tussen jouw overlijden en de overname of verkoop voor rekening van jouw nabestaanden?

Als je wilt dat je gezin zonder zorgen achterblijft, dan moet je wel iets regelen. Denk bijvoorbeeld aan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering en/of een partnerpensioen. Ook staan we stil bij het effect van jouw overlijden op de onderneming. Een compagnonsverzekering of zogenaamde key-man polis kan een oplossing zijn.

 

Naast dat we wij er zijn voor jou als ondernemer, bieden wij onze diensten ook aan voor werkgevers  en particulieren.

De Beukelaer voor jouw pensioen als particulier

Bij pensioen wordt vaak alleen gedacht aan pensioen voor later. Daarom lijkt het voor veel mensen nog heel ver weg. Maar niet iedereen heeft inzicht in de financiële gevolgen van vroegtijdig overlijden of arbeidsongeschiktheid. Inzicht hebben in jouw financiële situatie is belangrijk zodat je op tijd maatregelen kunt treffen. Bijvoorbeeld om je pensioen aan te vullen. Zo kom je later niet voor financiële verrassingen te staan. Een financiële planning helpt je hierbij. 

 

Inzicht in de financiën van jouw gezin

Wat gebeurt er met jouw (gezins)inkomen als jij arbeidsongeschikt of werkloos raakt? Of als je komt te overlijden of met pensioen gaat? Het is belangrijk om vroegtijdig stil te staan bij deze vragen. Deze en andere gebeurtenissen hebben namelijk invloed op jouw inkomen en vermogen. De overheid en jouw eventuele werkgever bieden je in deze situaties diverse tegemoetkomingen, maar dat is vaak niet voldoende. Je bent zelf verantwoordelijk voor aanvullende regelingen.

Eén van onze adviseurs helpt je graag bij het maken van een financiële planning. Je ontvangt dan een overzicht van jouw inkomsten bij pensionering, vroegtijdig overlijden en langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit zetten we af tegen de uitgaven die je op dit moment hebt, of in een bepaalde situatie verwacht. Op basis van dit overzicht kun je bepalen of jouw inkomen in die situaties voldoende is om van te leven.

 

Wij ontzorgen je graag met onze expertise

Dat financiën ingewikkeld kunnen zijn, begrijpen wij heel goed. Vaak wordt er technisch en ingewikkeld over dit onderwerp gesproken. Wij proberen dit op begrijpelijke wijze uit te leggen waarbij wij een duidelijke en transparante werkwijze hanteren.

Onze adviseurs helpen je graag om inzicht te krijgen in jouw financiële situatie. Wij bespreken met je aan de hand van een persoonlijk financieel overzicht of je voldoende middelen hebt om van te leven, ook als zich een calamiteit voordoet zoals overlijden of arbeidsongeschiktheid. Is dit niet het geval? Dan krijg je advies hoe je zelf het inkomenstekort kunt aanvullen. Vervolgens helpen wij je, waar nodig of gewenst, bij het vinden van passende oplossingen.

 

Naast dat wij er zijn voor jou als particulier, bieden wij onze diensten ook aan voor werkgevers  en ondernemers.

Pensioenmogelijkheden

Met pensioen gaan is een belangrijk moment in je leven! Kun je niet wachten om te stoppen met werken? Of is je werk jouw passie en zie je er juist tegenop om te stoppen? Hoe dan ook, het is verstandig om nu alvast na te denken over je pensioen. Naast het feit hoe jij jouw vrije tijd gaat invullen, kun je ook jouw pensioeninkomen op verschillende manieren invullen, dit vraagt om voorbereiding. Lastig? Wij helpen je graag verder!

Hypotheken bij De Beukelaer

Ik ga bijna met pensioen

Als je met pensioen gaat, heb je een aantal belangrijke keuzes te maken.

Kredieten bij De Beukelaer

Ik wil mijn pensioen aanvullen

Jouw pensioen aanvullen, kan op verschillende manieren.

Pensioenen bij De Beukelaer

Mijn lijfrente komt vrij

Lijfrente is een aanvulling op jouw pensioen.

Ga je met pensioen?

Als je met pensioen gaat, dan sta je voor een aantal belangrijke keuzes. Globaal gezien heb je de volgende mogelijkheden:

 • Je wilt vanaf jouw AOW-leeftijd met pensioen
 • Je wilt eerder met pensioen
 • Je wilt gedeeltelijk met pensioen
 • Je wilt ouderdomspensioen en partnerpensioen uitruilen
 • Je wilt de hoogte van jouw pensioenuitkering zelf verdelen
 • Je wilt een uitkering die afhankelijk is van toekomstig beleggingsrendement

Wij adviseren je bij het maken van een keuze. Daarbij bekijken we samen met je of de keuze voor jou passend is en of jouw verzekeraar of pensioenfonds openstaat voor de gemaakte keuzes. 

 

Meer informatie? Wij helpen graag!

We hebben je beknopte informatie gegeven over de mogelijkheden wanneer je met pensioen wilt gaan. Wij begrijpen dat dit best ingewikkeld kan zijn. Pensioen is onze dagelijkse bezigheid, wij maken het begrijpelijk voor je.

Heb je vragen over jouw pensioen aanvullen  of jouw vrijgekomen lijfrente? Neem gerust contact met ons op!

Jouw pensioen aanvullen

Wil je jouw pensioen aanvullen? Dan kun je dit op verschillende manieren doen. Wat voor jouw de beste manier is? Dat hangt af van jouw persoonlijke situatie en jouw wensen en mogelijkheden. Hieronder vind je informatie over de meest voorkomende vormen om extra pensioen op te bouwen.

 

Sparen via een geblokkeerde spaarrekening

Op een spaarrekening krijg je rente over het bedrag dat je hebt ingelegd. Deze spaarrekening is geblokkeerd, dat wil zeggen dat je niet vrij kunt beschikken over het opgebouwde tegoed. Het gespaarde bedrag moet gebruikt worden voor aanvulling van jouw pensioenuitkeringen. Daar staat tegenover dat je de ingelegde bedragen binnen de gestelde fiscale kaders in mindering kunt brengen op jouw belastbaar inkomen. Je zet bijvoorbeeld elke maand een vast bedrag op jouw spaarrekening en als je met pensioen gaat, dan koop je voor het eindbedrag een pensioen aan. De risico’s van een spaarrekening zijn beperkt. De rentestand is op dit moment historisch laag, waardoor je minder opbouwt dan bij een hoge rentestand.

Beleggen

Als je gaat beleggen met het geld dat je inlegt, dan stijgt de waarde van je vermogen als de koersen stijgen. Dalen de koersen? Dan gaat jouw vermogen vanzelfsprekend omlaag. Beleggen brengt dus risico’s met zich mee. Daarom zijn er de laatste jaren steeds meer beleggingsproducten op de markt gekomen die het risico van koersverlies beperken.

 

Aflossen op jouw hypotheek

Als jouw hypotheek volledig is afgelost wanneer je met pensioen gaat, dan betaal je geen hypotheekrente- en aflossing meer. Je vult jouw pensioen hierdoor niet direct aan, maar je maandlasten gaan wel aanzienlijk omlaag.

Meer informatie? Wij helpen graag! 

 

Elke manier om pensioen op te bouwen of aan te vullen heeft voor- en nadelen. Daarom kun je ook kiezen voor een combinatie. Wij geven je graag advies wat voor jou, rekening houdend met de fiscale regels, de beste manier is om extra pensioen op te bouwen.

 

Heb je vragen over jouw vrijgekomen lijfrente of ga je met pensioen? Ook daarin kunnen wij je adviseren. Neem gerust contact met ons op!

Mijn lijfrente komt vrij

Lijfrente is een aanvulling op uw AOW en/of pensioen. Met jouw lijfrenteverzekering of bancaire lijfrenterekening heb je een bedrag opgebouwd dat je (in de toekomst) als aanvulling op jouw pensioen kunt gebruiken. Het is belangrijk dat je goed nadenkt over de uitkering van jouw lijfrentekapitaal.

 

Een aantal weken voordat jouw lijfrente vrijkomt, krijg je van jouw verzekeraar of bank bericht. Op dat moment sta je voor de keuze wat je met jouw lijfrente gaat doen. Bij een lijfrentekapitaal dat vrijkomt na overlijden van de verzekerde, hebben nabestaanden zelfs nog een jaar langer om te beslissen. Wil je het opgebouwde bedrag direct gebruiken? Of spaar je nog even door? In sommige situaties is het zelfs mogelijk om een bedrag te schenken aan een (klein)kind. Daarnaast zijn er grote verschillen in uitkeringsbedragen tussen de verzekeraars en banken. Welke is voor jou het best passend en/of geeft de hoogste uitkering.

 

Meer informatie? Wij helpen graag!

We hebben je beknopte informatie gegeven over de mogelijkheden die je hebt met jouw vrijgekomen lijfrente. Wij begrijpen dat dit best ingewikkeld kan zijn. De pensioenspecialisten van De Beukelaer houden zich dagelijks bezig met de mogelijkheden van lijfrentes in alle soorten en maten. Heb je vragen over jouw pensioen aanvullen of ga je met pensioen? Ook daarin kunnen wij je adviseren Neem gerust contact met ons op!

Bel De Beukelaer

Voor een goed advies over een hypotheek, krediet of pensioen ga je naar De Beukelaer Makelaardij & Financial Consultants in Hoorn

Neem contact op